İMAM GAZALİDEN ÖĞÜTLER

2007-06-17 12:35:00

      Allah'tan kork Ey oğul! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nisbette kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene sokan emirlerini sakın ihmal etme ki, yaşayışın sıhhat bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı hiçbir şey Allah'tan gizli ve kapalı değildir.    Babana itaat et Ey oğul! Senin hayatını renk katmak için güzel belgeler koydum. Onları korur ve dediklerime kulak verir, günlük yaşayışını ona uydurursan hükümdarların gözleri ve gönülleri sana karşı ilgiyle dolup taşacaktır. O halde şu anda da, bundan sonra da babana itaat et.    Boş sözden uzak dur Ey oğul! Aklının hemen kabul etmeyeceği şeyi söyleme. Lüzumsuz lâftan, çok gülmekten, şaka ve alaya almaktan, din kardeşinle tartışmaktan sakın. Böyle yapmak saygıdeğerliği götürür, kin ve düşmanlık kapılan açar.    Ağırbaşlı ol Ey oğul! Ağırbaşlı, terbiyeli, saygılı ve nezaketli olmaya çok dikkat et ve itina göster. Ancak böyle yaparken gurura kapılma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Halka tepeden bakma. Sonra senden bu sıfatla bahsedilir.    Herkese hoşnut davran Ey oğul! Dostuna da düşmanına da hoşnutluk göster. Başkasına eza ve cefa etmekten kendini alıkoy ve bunu onlardan korkup ürktüğün için de yapma. Sadece iyi bir huy olduğunu düşünerek öyle davran.    Ortayolu tut Ey oğul! Bütün işlerinde ortayolu tut. Çünkü işlerin en hayırlısı orta yoldur. Az konuş. Karşılaştığın her Müslümana selâm ver.    Yürüyüşüne dikkat et Ey oğul! Ölçülü adımlarla yürü, ayaklarını yerde s&u... Devamı

KORKAK HAYAT

2006-11-15 11:09:00

Devamı

EĞER

2006-07-23 11:02:00

EĞERHerkes seni sorumlu tutarken kayıplardanAklını koruyabiliyorsanHerkes şüphe ederken sendenSen kendine güvenebiliyorsanbekleyebiliyorsan yorulmadan beklemektenyorulmadan kandırılmaktan ve nefrete maruz kalmaktanyalanlarla uğraşma, nefrete yer vermedüşlerinin efendin olmasına izin verme, düşleyebiliyorsanve hedefin düşüncelerin olsun, eğer düşünebiliyorsanEğer ne kazandım diye sevinebilir, ne yıkıldım diye yerinebiliyorsanİkisini de karşılayıp yüzleşebiliyorsanKazandığın ne varsa risk edebiliyorsan bir yazı-tura oyunundaVe baştan başlayabiliyorsan kaybedinceHem de kayıpları hiç anmadan bir dahaCesaret ve güç için zorlayabiliyorsan kalbiniHer şey gittikten sonra bile yanında olması içinVe içinde hiçbir şey kalmadığı zaman bile dayanıyorsan'sabret' diyen sesi kabul etmelisin içindeHerkesle birlikte olup erdemli kalabiliyorsanKrallarla dolaşsan da benliğini kaybetmiyorsanNe düşmanın ne de dostların seni incitemiyorsaEğer her gününün her saatini, her dakikasının her saniyesiniİç huzurunla yaşayabiliyorsanSenin olur yeryüzü, katılarak içine her şeyi  ondan da ötesi.Rudyard Kipling Devamı

BİZ TÜRKLER

2006-07-23 10:43:00

 *BİZ TÜRKLER , , , , , , *      *Faziletliydik: *Kimsenin malına, mülküne göz dikmezdik. Kimsenin namuşuna yan bakmazdık. Hırsızlık nedir bilmez, dilenciliği meslek edinmez, kimseyi de küçümsemezdik. *Dürüsttük:* Bir zamanlar Londra Ticaret Odası'nın en görünür yerinde şu mealde bir tavsiye levhası asılıydı: "Türklerle alışveriş et, yanılmazsın." *İtibarlıydık:* Bir zamanlar Hollanda Ticaret Odası'nın toplantılarında oylar eşit çıkınca Osmanlılarla alışverişi olan tüccarın oyu iki sayılır, onun dediği olurdu. ** *Temizdik:* Yere bile tükürmezdik. Hatta, Osmanlı askeri teşkilatını Avrupa'ya tanıtmasıyla meşhur Comte de Marsığil, yere tükürmedikleri için atalarımızı şöyle eleştiriyor: "Türkler hiç bir zaman yere tükürmezler. Daima yutkunurlar. Bunun için de saçlarında sakallarında bir hararet olur ve zamanla saçları, kaşları, sakalları dökülür." *Çevreciydik:* Kurak günlerde ücretle adamlar tutup sokaktaki ulu ağaçları sulatır, göçmen kuşların yorgunluk atması için saçak altlarına kuş sarayları yapardık. Bunlara öyle çok örnek var ki, saymakla bitmez. *Harama el sürmezdik:* Fransız muellif Motray, 1700'lerdeki halimizi şöyle anlatıyor: "Türk dükkânlarında hiç bir zaman tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey unutsam, hiç tanımadığım dükkâncılar arkamdan adam koşturmuşlar, hatta bir kaç kere Beyoğlu'ndaki ikametgâhıma kadar gelmişlerdir." *Medeni idik:* İngiliz sefiri Sor James Porter ise, 1740'ların Türkiye'si için şunları söylüyor: "Gerek Istanbul'da, gerekse imparatorluğun diğer şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş, hiç bir tereddüde imkân bırakmayacak şekilde isbat etmektedir ki, Türkler çok medeni insanlardır." *Dosdoğruyduk:* Fransız generallerden Comte de Bonneval ise, şu hükmü veriyor: "Haksızlık, murabahacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar, Türkler arasında meçhuldur. Öyle bir dürüstlük gösterirler ki, insan çok defa Türklerin doğruluklarına hayran kalır." ... Devamı

tutku

2006-07-22 14:41:00

Tutku Yoksunluğundan Yakınıyor musunuz?Richard Chang Tutkunuz    yoksa dezavantajlısınız demektir. Odaklanamazsınız, yaşamdan ve yaptığınız işten keyif alamazsınız, gerçek kimliğinizi yaşayamazsınız. Tutkunun sağladığı enerji ve canlılık olmadığında tutku yoksunluğu ya­ şarsınız. Tutku yoksunluğunun belir­ tilerini hemen hepimiz biliriz. Bu belirtiler tüm yaşamımız boyunca bizi rahatsız eder. İşte tutku yoksun­luğunun belirtileri:/. Suçlama . Mutsuzluğunuz için başkalarını suçlamak, tutku yoksun­ luğunun ilk belirtisidir. Tutku yaşa­mınızın bir parçası olduğunda kendi mutluluğunuzu kendiniz yaratırsınız. Enerji ve doyum içinizden gelir.2. Özlem. Kendinizi mutsuz his setmeseniz bile yaşamınızda bir şe­ yin eksik olduğunu düşünebilirsiniz. Tutku olmadığında ya da bastırıldı­ğında derin bir özlem duygusu ile baş başa kalırsınız. Ne istediğinizi bilemeyebilirsiniz ama bir şeylerin eksik olduğundan eminsinizdir.3. Huzursuzluk. Bir şeylerin yan­ lış, uyumsuz ya da rahatsızlık vericiolduğunu hissedersiniz. Belki sev­ mediğiniz bir işte çalışıyorsunuzdur.Belki kötü giden bir ilişkiniz vardır. Belki inancınızı sorgulamaya başlamışsınız dır. Gencide bu duyguların ne olduğunu anlamaz ve bu nedenle durumu düzeltmek için çaba göster­ mezsiniz. Tutkunun Yeniden Keşfi Sizi Özel Kılacaktır Bu duygulardan herhangi biri size tanıdık geliyorsa tutkunuzu yitirmiş olabilirsiniz. Yaşamınız gerek anlam gerekse uygulama bakımından yüre­ğinizin istediklerinden çok uzağa düşmüş olabilir. Ama tutkuyu daha eksiksiz bir biçimde yaşamınıza ka­tarak daha rahat ve doyumlu olabilir siniz. Yaşamınızda kendinizi canlı, hevesli, enerjik ve tutkulu hissetti­ ğiniz; içinizin içinize sığmadığı bir zamanı hatırlayın. O tutkuyu yeniden kazanabilirsiniz. O za­manki koşulların tıpatıp aynıs... Devamı

yaşam?

2006-07-22 14:39:00

Yaşamı Değiştirmek (mi?)... Yaşamla Değişmek (mi?)...  Erdal Atabek Yaşamla aramızda hiç bitmeyen bir etkileşim var.Biz yaşamı değiştirmeye çalışırız. Yaşam da bizi değiştirmeye çalışır. Yaşamı istediğimiz gibi değiştiremezsek "mut­suz" oluruz. Yaşam bizi gerektiği gibi değiştiremezse "uyum­ suz" görünürüz.Eğitim, çalışma, para kazanma, dostlar edinme, kitap okuma, film izleme, politik görüş kazanma gibi çabalarımızın hepsi de "yaşamı değiştirme" uğraşıdır. Çevreden etkilenme, yeni görüşler kazanma, bakış açımızın değişmesi, politik görüşlerimizin değişimi gibi tutumlar da "yaşamın bizi değiştir­ diği" göstergeler.Bizim eksenli davranışımız ve yaşamı değiştir­ me çabalarımız kimi kez "tutuculuk, değişimi al gılayamama, uyum sağlayamama " olarak görünür. Bizde eksenli davranışımızın yaşamı değiştirme­ diğini düşünüp çabalarımızın boşuna olduğu duy­gusuyla umutsuzluğa düşeriz. Ama, eksen değiştirip yeniliklere uyum sağlayan­ ların içinde de "kişiliksiz uydumcu" olduğuna iliş­ kin kuşku sürüp gider. Bu iç oyucu kuşkuyu da uyum sağlamanın kazançlarıyla avutmaya çalışırlar. Oysa gerçek, çoğu kez ikisinin karşılıklı etkileşi­mi ile belirlenir. Ne bütünüyle yaşamı biz değiştiririz. Ne de yaşam bütünüyle bizi değiştirir. Önemli olan "yaşamı yönetebilmek" dir. "Yaşam yönetimi" yeni bir kavram.Kazanılması gereken donanımın en önemlisi. En üst düzeydeki beceri.Bilginin, bilincin, donanımın, becerinin, ustalı­ ğın büyük bir "iş ve güç birliği". "Yaşam yönetimi", kişinin gerçek gücünü bildi­ ği, hedeflerini seçtiği, kendi yapabilecekleri ile yap­ ması gerekenleri doğru yerde, doğru zamanda bu­ luşturduğ... Devamı

Başarısızlığın Yararları

2006-07-22 14:38:00

 Debbie AllenArada bir para konusunda bir hata yaptığınızı umarım; çünkü başarısızlığın da ya­rarları olabilir. Eğer bir süre hiçbir ha­ta yapmamışsanız büyük olasılıkla ra­hatlık alanınızın içinde sıkışıp kalmış ve kendinizi yüksek hedeflere ulaşma konusunda zorlamamışsınız demektir. Oysa yüksekleri hedeflemek için yeni bir şey öğrenmenin içerdiği riskleri kabul etmeniz gerekir.Öncelikle bir takım hataları yapa­ cağınızı kabul etmeniz gerekir. Ar­ dın dan da çok pahalı hatalar yap­ maktan korkmamanız gerektiğine inan manız ve nihayet tekrar tekrar aynı hataya düşmenin boşa zaman kaybı olduğunu düşünmeniz sizi riskli alana sokar. Sağduyunuzu kul­ lanın. Yaşamdaki güçlükler, sınavlar ve başarısızlıklardan siz de payınızı alacaksınız. Ne var ki yaşadığınız tüm başarısızlıklar kendinizi ve işi­nizi daha iyi tanımanıza ve özsaygı­nızın artmasına yardımcı olacaktır. Ders Alın ve Devam EdinBen hata sözcüğünden hoşlanmı­ yorum. Hatalar, kılık değiştirmiş bi­ rer güçlüktür. Çoğumuz ilk seferinde bunu anlamayız. Başarılı insanlar her zaman hata yapar ama başarısız­ lıklarının çoğu fark edilmez çünkü vazgeçmezler; yollarına devam ederler. Başarısızlıklarının değerlen­ dirmesini yapar, yeni çözümler üre­tir ve derslerini almış olarak yeniden denerler. Başarısızlık korkusunun kendilerini hedeflerini gerçekleştir­ mekten alıkoymasına izin vermezler.Göz alıcı başarılara imza atmak is­ tiyorsanız başarısızlık üzerinde çalı­ şın. Çok başarılı insanların büyük bir kısmı başlangıçta başarılı değil­ dir; potansiyellerinin doruğuna ulaş­ mak için çok çaba harcamışlardır. Walt Disney, yeterince yaratıcı ol madığı gere... Devamı

DEMLİKTE KALAN ÇAYI ATMAYIN, BAKIN NE İŞLERE YAR IYOR...

2006-07-22 13:51:00

Saçınız mat mı?  Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor .  Ayağınız mı kokuyor?  Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce  10 dakika tutun. 10 günde koku diye bir şey kalmayacaktır. Boğaz ağrılarında  Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında ­gargara olarak kullanılır. Cildiniz çok mu yağlı?  Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün. Derinizdeki yaraların temizlenmesi  Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz. Eliniz balık, soğan mı kokuyor?  Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın. Bakın bakalım hiç koku kalmış mı?  Gözünüz çapak mı yapıyor?  Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun. Ya da ılık çaya batırılmış gözlerinize ve etrafına tatbik edin.  Yemek yerken dilinizi mi ısırdınız?  Yine ilacı demlikteki çaydır. Ağzınızı günde üç defa çalkalayın, diliniz dokuz yerine üç günde iyileşecektir.Buzdolabınız koku mu yapıyor?  Demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.... Devamı

Beynimize faydalı besinler

2006-07-22 13:47:00

Beynimize faydalı besinlerBeynimiz, vücudumuzun küçük bir bölümünü oluştursa da, yiyeceklerle alınan enerjinin yüzde yirmisini harcıyor. İşte onu daha sağlıklı ve faydalı beslemenin yolları..20 Temmuz 2006 12:09 Belirli yiyecekler algılama yeteneğimizi arttırıyor daha verimli yapıyor, daha hızlı düşünmemizi ve dikkatimizi daha iyi vermemizi sağlıyor. Reklamların ışıltılı dünyasından olmayan!.. yan etkilerden uzak, doğal, tabi, katkısız olan besinlerin sınırsız faydalarından istifade etmek isteyenler için bitkilerin gizemli dünyasına bir göz atalım. Sağlıklı beslenmek isteyenler için de bazı küçük önerilerimiz olacak!..Yediğimiz besinlerin beyin fonksiyonları üzerinde etkileri olduğunu biliyor musunuz?Belleğini kuvvetlendirmek isteyenler! HAVUÇ'u öneriyoruz. Öncelikle hatırlama yeteneğimizi arttırır, çünkü havuç beyin metabolizmasını canlandırıyor. Bir şey ezberlerken bir ufak tabak sıvı yağlı havuç salatası yiyin.ANANAS: Sanatçılarının ihtiyacı olan bir meyvedir. Örneğin uzun bir metin ezberleyebilmek için fazla miktarda C vitaminine ihtiyaç vardır. Ayrıca önemli bir eser halinde element olan mangan da içerir. AVOKADO: Kısa süreli bellek içindir (Örneğin alışveriş listesini yaparken, yarım avokado yemek yeterlidir.Mutluluk içinKIRMIZI BİBER: Ne kadar acı olursa o kadar iyidir. Aroma maddeleri vücudun kendi mutluluk hormonu endorphinin salgılanmasını hareketlendiriyor. En iyisi çiğ yenmeli.ÇİLEK: Stresi gideriyor. lifli maddesi mutluluk veriyor Dozu en az 150 gram olmalı.MUZ: Sırrı serotonin. Bu maddeye beynimizin mutlu olması için ihtiyacı var.Öğrenme güçlüğü çekenlerLAHANA: Lahana sinirliliği giderir. Örneğin sınav öncesi bol bol yemelisiniz.LİMON: C vitamininden dolayı ca... Devamı